Izvēlne

Garantija

PROOFTOOLS.LV interneta veikals visām tirgotajām precēm patērētājiem nodrošina garantiju 12 mēneši.
Kopā ar preci Jūs saņemat garantijas talonu, kurā ir minēta garantijas servisa adrese. Atsevišķām precēm tiek nodrošināta starptautiskā garantija, kas ļauj bezmaksas veikt garantijas remontu jebkurā pasaules valstī.

Atgādinām, ka patērētājiem 12 mēnešu laikā no preces piegādes dienas ir likumā noteiktas tiesības pieteikt prasījumu par līguma noteikumiem neatbilstošu preci. Garantijas pieprasīšanai, jums jābūt saglabāts darījumu apliecinošs dokuments — pirkuma (kases) čeks, stingrās uzskaites kvīts vai bankas maksājuma uzdevums. Pretenzijas pieteikšanas tiesības ir spēkā, ja prece tika izmantota tikai paredzētājos apstākļos un tikai mājsaimniecībā.

Ja garantijas laikā precei tiek konstatētas tehniskas problēmas vai ražošanas defekts, tai atbilstoši ražotāja noteikumiem tiek veikts bezmaksas garantijas remonts. Šādā gadījumā ar garantijas talonu un maksājumu apliecinošu dokumentu (čeku vai rēķinu) Jūs varat vērsties tieši darbnīcā, kas norādīta garantijas talonā.

Lai izvairītos no pārpratumiem, lūdzam Jūs rūpīgi iepazīties ar preces instrukciju, kā arī pārbaudīt, vai pareizi ir aizpildīts garantijas talons. Garantijas talons ir spēkā vienīgi tad, ja tajā pareizi un skaidri ir norādīts: preces modelis, sērijas numurs, pārdošanas datums, garantijas termiņš, skaidri redzams pārdevēja zīmogs, ir pārdevēja un pircēja paraksts. Garantijas talonā ir aizliegts veikt jebkādas izmaiņas, dzēst vai pārrakstīt jebkurus datus – šādā gadījumā talons tiek atzīts par nederīgu.

Garantija nav spēkā šādos gadījumos:
– ja prece, kas paredzēta personisko (sociālo) vajadzību apmierināšanai, tiek izmantota peļņas gūšanai, rūpnieciskiem nolūkiem vai citiem mērķiem, ja šādiem mērķiem ražotājs vai piegādātājs garantiju nav paredzējis;
– ja prece tiek izmantota, neievērojot instrukcijā norādītos brīdinājumus vai mērķiem, kam tā nav paredzēta;
– ja uz preces ir redzamas patstāvīgi veikta remonta pazīmes vai ir veiktas izmaiņas preces konstrukcijā;
– ja ir mainīts, dzēsts vai nav nosakāms preces sērijas numurs;
– ja precei ir ārējās ietekmes izraisīti bojājumi;
– ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, kurus radījis pats klients, stihiska nelaime, ugunsgrēks, sabiedriskie faktori, neparedzēti ārējie apstākļi;
– ja precei ir ārēji fiziski bojājumi, ko izraisījusi nestandarta un sliktas kvalitātes materiālu, rezerves daļu, piederumu un aksesuāru izmantošana.

Atgādinām, ka likuma «Par patērētāju tiesību aizsardzību» normas neattiecas uz pirkumiem, kurus veikušas juridiskās personas. Juridiskām personām, kas nav Patērētājs, tiek nodrošināta ražotāja noteikta garantija (parasti 1 gads).

ProofTools
Uzdodiet jautājumu!