Izvēlne

Atgriešana / apmaiņa

Distances līgums un atteikuma tiesības

Iepirkšanas kartību interneta veikala prooftools.lv nosaka LR 2014. gada 20. maijā LR Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu”.
Jūs varat iepazīties ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 255 šeit

Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāra dienu laikā, ja puses nav vienojušās par garāku termiņu un atgriezt preci pārdēvējam. Par preci tiek uzskatīts pilns tas iepakojums ieskaitot visas tās sastāvdaļas. Patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Saglabājiet preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. Svarīgi! Atteikuma tiesību izmantošanas termiņā patērētājam ir tiesības preci lietot tiktāl, ciktāl tas nepieciešams preces pārbaudei (tikpat lielā mērā, cik to varētu izdarīt pirms preces iegādes parastajā veikalā). Izmantojot atteikuma tiesības, patērētājs ir atbildīgs par preces lietošanu, kas pārsniedz preces pārbaudes nolūkam paredzēto, par tādu preces lietošanu atteikuma tiesību izmantošanas termiņā, kas nav savienojama ar labas ticības principu, kā arī par preces vērtības, kvalitātes un drošuma samazināšanos, kad prece ir bojāta, ir redzamas paviršas izturēšanās sekas, piemēram, skrāpējumi un tamlīdzīgi defekti. Šādos gadījumos interneta veikals www.prooftools.lv patur sev tiesības atteikt pircējam preces atteikuma tiesību izmantošanā vai arī paturēt kompensāciju!

Informācija par atteikuma tiesību izmantošanu
1) Jums ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šā līguma, neminot iemeslu.
2) Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas. Ja termiņa beigas iekrīt valstī „oficiāli” noteiktā brīvdienā, atteikuma tiesības izmantojamas līdz minētā termiņa beigu datumam sekojošajai darba dienai (ieskaitot to).
3) Lai izmantotu atteikuma tiesības, jums ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) mūs – SIA „ProofTools”, Upes iela 38b, Rēzekne, LV-4601, tālrunis +371 22444899, e-pasta adrese info@prooftools.lv ir jāinformē par lēmumu atteikties no noslēgtā līguma. Jūs varat izmantot iepriekš norādītās atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
4) Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīsiet pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma tiesību izmantošanas sekas
Ja jūs atteiksieties no šā līguma, mēs jums atmaksāsim visus no jums saņemtos maksājumus bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad mēs tikām informēti par jūsu lēmumu atteikties no šā līguma. Atmaksāšana tiks veikta, izmantojot tādu pašu maksāšanas līdzekli, kādu jūs izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat skaidri paudis piekrišanu to darīt citādi. Jebkurā gadījumā no jums saistībā ar šādu atmaksāšanu netiks iekasēta nekāda maksa. Ja jūs esat pieprasījis sākt pakalpojumu sniegšanu atteikuma termiņa laikā, jums ir jāapmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīga summa, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad jūs mums paziņojāt par atteikšanos no šā līguma.
Atteikuma tiesību veidlapu var lejupielādēt šeit

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības:
– 20.05.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” 22.punktā noteiktajos gadījumos, tajā skaitā, ja:
– preces cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikumu tiesību termiņā;
– preces tiek izgatavotas pēc patērētāja norādījumiem vai ir nepārprotami personalizētas;
– prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
– prece, tās īpašību dēļ pēc piegādes neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
– patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;

ProofTools
Uzdodiet jautājumu!